GARANTIVILLKOR

 1. Förutsättningar för och ingående av garantiavtal:

  Erbjudandet förlängs med SEVERIN Elektrogeräte GmbH (nedan kallat "vi") om ingående av garantiavtalet och hur det skall tillämpas. Erbjudandet gäller enbart produkter av modellerna KA 9475, KA 9476, WK 9477, HM 9478, SM 9479, MW 7892, PG 9710, MW 7893, MW 7894, PG 9745,142, CM 9469, FO 9468, RG 9474, MY 7116,142, MY 7116.683, SC 7172,142 och BC 7046,142 (nedan kallat "jubileum") och inte på produkter som betecknas "andra val" (så kallade "B-varor").

  Ett garantiavtal får endast ingås vid en komplett registrering mellan köparen och produkten, på www.severin-guarantee.com, detta inom 3 månader efter köpet av jubileumsprodukten, och tillämpas uteslutande den jubileumsprodukt som anges under registreringsprocessen. Du kommer därefter att få en bekräftelse via e-post ("garantibevis"), som återger avtalets innehåll, inklusive garantivillkoren.

 2. Garanti täckning

  SEVERIN Elektrogeräte GmbH garanterar att jubileumsprodukten kommer vara fri från material och funktions fel inom garantitiden. Garantitiden ska omfatta en period av 3 år efter utgången ordinarie garantitid som du har rätt till gentemot säljaren. Den lagstadgade rättigheten gentemot säljaren brukar upphöra 2 år efter inköpsdatum av jubileumsprodukten. I händelse av att den lagstadgade garantin omfattar mindre eller mer än 2 år (i enskilda fall), skall garantin utvidgas genom SEVERIN Elektrogeräte GmbH och börja vid utgången av den förkortade eller förlängda rättsliga garantiperioden. Av detta följer att du bara ska ha rätt att täcka grundval av denna garanti efter utgången av dina lagliga garantirättigheter. Dina avtalsenliga eller juridiska rättigheter gentemot din säljare skall inte påverkas av denna garanti.

 3. Omfattning av garantin

  I händelse av att ett material eller funktionsfel som påverkar jubileumsprodukten eller att delar därav blir …….. under garantiperioden, skall vi råda bot på denna brist gratis genom reparation eller ersättningsleverans, detta på eget gottfinnande??. Andra krav mot oss, särskilt i samband med skador, skall uteslutas.

  Krav på grundval av denna garanti får inte göras i samband med eller i händelse av:

  1. skador som kan tillskrivas en överträdelse av bruksanvisningen, felaktig hantering eller normalt slitage,
  2. defekter som inte väsentligt försämrar funktionen av jubileumsprodukten,
  3. ömtåliga delar såsom glas, syntetmaterial eller glödlampor,
  4. för grillplattan, stenplatta och raclette pannor från RG 9474,
  5. marknadsföringsrelaterade ”give-away” produkter (muffinsformar, tesil, termos koppar etc.)
  6. interventioner av enskilda individer eller företag som inte är godkända av SEVERIN när det gäller garantianspråk;
  7. försenad försäkran. En senkommen försäkran skall ske i händelse av att du inte gör anspråk inom ett år utan medvetenhet, eller rimlig möjlighet medvetenhet om förekomsten av material och/eller bearbetning brister i enlighet med avsnitt 4.

  Tillhandahållandet av garantitäckning får inte leda till en förlängning av garantitiden.

 4. Bekräftelse av garantin

  Krav som härrör från denna garanti kräver att du kontaktar vår kundtjänst ”hotline” innan enheten lämnas in. När du ringer hotline, se till att du har följande information till hands:

  • Namn och fullständig adress
  • Modell + artikelnummer
  • Inköpsbevis/kvitto med inköpsdatum
  • Återförsäljare

  Vi kommer därefter att skicka en retur sedel, med vilken du kan returnera jubileumsprodukten till det serviceställe som anges på vår kundtjänst kostnadsfritt . För att göra anspråk enligt garantin, behöver du bevis på inköpskvitto som anger inköpsdatum, modellbeskrivning och/eller artikelnummer på enheten och garantibeviset.

 5. Övrigt

  Rättigheter till denna garanti får inte överlåtas. Garantin avslutas vid återförsäljning.

  Garantiavtalet skall vara föremål för tysk federal lag, detta med undantag av FN: s konvention om avtal om internationella köp av varor - CISG. De lagstadgade bestämmelser som begränsar valet av lag skall dock inte påverkas. Framför allt skall du, trots valet av lag och i enlighet med Art. 6 para. 2 i förordningen (EG) nr. 593/2008 (den så kallade "Rom I-förordningen"), njuta av det obligatoriska skydd av lagen som skulle gälla utan nämnda lagval, detta enligt döma en av ovan nämnda förordning.

 6. Övrig viktig kundinformation

  Tekniska åtgärder som leder till ingående av avtal; Korrigering av inmatningsfel
  Med full registrering på www.severin-guarantee.com i enlighet med avsnitt 1 i garantivillkoren, har garantiavtal ingåtts. Registreringens utseende är utformad på ett sätt så du lätt har översikt och du kan rätta till eventuella inmatningsfel fram tills att du trycker på knappen "Skicka". Bekräftelse av garantiavtalet skickas till den e-postadress som du angett, vilket återspeglar innhehållet i avtalet, inklusive garantivillkoren.

  Lagring av kontraktet och tillgänglighet för kunden
  Garantiavtalet lagras av Severin och kan beställas via e-post på information@severin.de.

  Kontrakt språk
  Det slutgiltiga avtalet är på svenska.

  Uppförande kod som Severin använder.
  Severin has been subject to the Code of Conduct of the BSCI (Business Social Compliance Initia-tive). This can be accessed on the Internet at http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct.

  Konsumenttvister
  SEVERIN deltar inte i konsumenttvister inför en skiljenämnd/domstol.