GARANTIEVOORWAARDEN

 1. Vereisten van en het sluiten van de garantieovereenkomst:

  De door SEVERIN Elektrogeräte GmbH (hierna ook "wij" genoemd) verlengde aanbieding betreffende het sluiten van de garantieovereenkomst geldt uitsluitend (i) voor producten van de modellen (i) KA 9475, PG 9710, KA 9476, WK 9477, HM 9478, SM 9479, MW 7892, MW 7893, MW 7894, PG 9745.142, CM 9469, FO 9468, RG 9474, MY 7116.142, MY 7116.683, SC 7172.142 en BC 7046.142 (hierna te noemen "jubileumproducten") en niet voor producten die aangemerkt worden als "tweede keus" (zgn. "B goederen"), en (ii) gedurende de periode eindigend op 30-06-2019.

  Een garantieovereenkomst mag alleen gesloten worden in geval van een succesvolle registratie, waarin in het bijzonder de koper en het product bij www.severin-guarantee.com aangegeven worden, en dit binnen drie maanden na aankoop van de jubileumproducten en geldt uitsluitend voor de jubileumproducten die gespecificeerd zijn tijdens het registratieproces. U zult een bevestigingsmail ontvangen (“garantiecertificaat”) waarin de contractuele inhoud weergegeven wordt, waaronder de garantievoorwaarden.

 2. Garantiedekking

  SEVERIN Elektrogeräte GmbH garandeert dat het jubileumproduct geen materiaal- of verwerkingsgebreken zal vertonen binnen de garantieperiode. Deze garantieperiode houdt in een periode van 3 jaar nadat de wettelijke verkopersgarantie verlopen is. De wettelijke verkopersgarantie eindigt normaliter 2 jaar na ontvangst van het jubileumproduct. In het geval dat de wettelijke garantie in individuele gevallen langer of korter duurt dan 2 jaar, zal de garantieperiode verlengd door SEVERIN Elektrogeräte GmbH ingaan zodra de verkorte of verlengde wettelijke garantieperiode afloopt. Dit betekent dus dat u uitsluitend recht heeft op dekking op basis van deze garantie nadat uw wettelijke garantie verlopen is. Uw contractuele of wettelijke rechten jegens uw verkoper worden niet aangetast door deze garantieovereenkomst.

 3. Toepassingsgebied van garantie

  In het geval dat een materieel of verwerkingsdefect m.b.t. het jubileumproduct of onderdelen daarvan ontdekt wordt gedurende de garantieperiode, zullen wij dit gebrek kosteloos herstellen door het desbetreffende product resp. te repareren of te vervangen, dit naar eigen oordeel. Andere claims tegen ons, in het bijzonder m.b.t. schadevergoeding, zullen worden uitgesloten.

  Claims op basis van deze garantie mogen geen betrekking hebben op/ in geval van:

  1. schade die kan worden toegeschreven aan het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzingen, onjuiste omgang, of normale slijtage;
  2. defecten die de functie van het jubileumproduct niet wezenlijk beïnvloeden;
  3. kwetsbare onderdelen zoals glas, synthetische stoffen of lampenbolletjes;
  4. de grillplaat, stenen plaat en raclette pannen van RG 9474,
  5. promotionele cadeau-artikelen (muffinbakvorm, theezeef, thermoskop etc.);
  6. tussenkomst door personen of bedrijven die geen toestemming hebben gehad van SEVERIN m.b.t. garantieclaim;
  7. verlate indiening. Een claim wordt te laat ingediend indien je niet binnen een jaar na de ontdekking, of redelijke mogelijkheid tot ontdekking, van het bestaan van materiële of productiedefecten overeenkomstig paragraaf 4 een claim indient.

  Het leveren van garantiedekking betekent niet dat de garantieperiode wordt verlengd.

 4. Garantieverklaring

  Indien u een claim m.b.t. deze garantie wilt indienen, dient u onze klantenservice hotline te bellen voordat u het defecte product terugstuurt. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft als u belt:

  • Naam en volledig adres
  • Model + artikel nummer
  • Bewijs van aankoop met aankoopdatum
  • Naam van retailer

  Wij sturen u daarna een retoursticker, waarmee u het jubileumproduct kosteloos kunt terugsturen naar het door ons klantenserviceteam aangegeven kantoor. Om een claim in te kunnen dienen dient u een bewijs van aankoop (factuur, kassabon) met daarop de datum van aankoop te hebben, alsook een omschrijving van het model en/of artikelnummer van het product te geven en het garantiecertificaat.

 5. Overige

  De rechten voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst zijn niet overdraagbaar. De garantie vervalt bij doorverkoop.

  Op de garantieovereenkomst is de Duitse federale wetgeving van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG). De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze beperken, blijven echter geldig. In het bijzonder geniet u, niettegenstaande de rechtskeuze en overeenkomstig artikel 6 par. 2 van de EU-regeling nr. 593/2008 (Rome 1 Verordening), bescherming volgens dwingende bepalingen vanuit de wet die van toepassing is zonder genoemde rechtskeuze, dit overeenkomstig par. 1 van voornoemde regeling.

 6. Andere belangrijke informatie voor klanten

  Technische stappen die leiden het sluiten van een overeenkomst; Correctie van invoerfouten
  Na volledige registratie bij www.severin-guarantee.com in overeenstemming met artikel 1 van de garantie, is het garantie contract gesloten. Het registratie masker is dusdanig ontworpen dat u invoerfouten, totdat de 'Verzenden' knop wordt ingedrukt kunt korrigeren. De succesvolle afronding van de garantie-overeenkomst en de garantievoorwaarden worden bevestigd per e-mail naar het e-mailadres dat u in de overeenkomst aangegeven hebt.

  Opslag van het contract tekst en de toegankelijkheid voor de klant
  Het garantie contract wordt opgeslagen door Severin en kan per e-mail via information@severin.de worden aangevraagd.

  Contract taal
  Het definitieve contract is in het Nederlands.

  Code of Conduct voor Severin
  Severin is onderworpen aan de gedragscode van de BSCI (Business Social Compliance Initiative). Dit kan worden geraadpleegd op het internet via http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct

  Arbitrageprocedures
  Severin neemt niet deel in arbitrageprocedures voor een arbitragecommissie.