ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Όροι και προϋποθέσεις για τη σύναψη σύμβασης εγγύησης:

  Η προσφορά επεκτείνεται από τη SEVERIN Elektrogeräte GmbH (στο εξής θα αναφέρεται ως «εμείς») σχετικά με τη σύναψη σύμβασης εγγύησης, (i) εφαρμόζονται αποκλειστικά στα προϊόντα με κωδικούς KA 9475, KA 9476, PG 9710, WK 9477, HM 9478, SM 9479, MW 7892 MW 7893, MW 7894, PG 9745.142, CM 9469, FO 9468, RG 9474, μου 7116.142, μου 7116.683, SC 7172.142 και π.χ. 7046.142 (εφεξής «επετειακά προϊόντα ») και όχι σε προϊόντα που χαρακτηρίζονται «δεύτερης επιλογής» (αποκαλούμενα «Β αγαθά»), και (ii) εφαρμόζεται μόνο μέχρι τις 30.06.2019.

  Η σύμβαση εγγύησης ισχύει μόνο σε περίπτωση μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής καταχώρησης , προσδιορίζοντας τα στοιχεία του αγοραστή και του προϊόντος , στο www.severin-guarantee.com, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς των επετειακών προϊόντων και αφορά αποκλειστικά το επετειακό προϊόν που καθορίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής. Στη συνέχεια θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης («πιστοποιητικό εγγύησης»), το οποίο επαναλαμβάνει το περιεχόμενο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των όρων εγγύησης.

 2. Κάλυψη εγγύησης

  Η SEVERIN Elektrogeräte GmbH εγγυάται ότι το επετειακό προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα ή κακή ποιότητα υλικών. Η περίοδος της εγγύησης αυτής διαρκεί 3 χρόνια από τη λήξη της νόμιμης εγγύησης που σας παρέχεται από τον πωλητή. Τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης που σας παρέχονται από τον πωλητή συνήθως λήγουν μετά από 2 χρόνια από την αγορά του επετειακού προϊόντος. Αν η νόμιμη εγγύηση που δικαιούστε είναι λιγότερο ή περισσότερο από δύο χρόνια τότε η εγγύηση από τη SEVERIN Elektrogeräte GmbH αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου περιορισμένης ή εκτεταμένης νομικής εγγύησης. Επομένως δικαιούστε αυτήν την εγγύηση μόνο μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης σας. Τα συμβατικά ή νομικά δικαιώματα που σας παρέχονται από τον πωλητή σας , δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.

 3. Πεδίο εφαρμογής της εγγύησης

  Είναι στην διακριτική μας ευχέρεια, να αποκαταστήσουμε ή να επισκευάσουμε χωρίς χρέωση οποιοδήποτε επετειακό προϊόν παρουσιάσει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελάττωμα λόγω ποιότητας υλικών. Δεν καλύπτονται εγγυήσεις που αφορούν άλλες βλάβες.

  Άλλες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από εγγύηση:

  1. βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση των οδηγιών, ακατάλληλο χειρισμό ή φυσιολογική φθορά,
  2. ελαττώματα που ουσιαστικά δεν επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του επετειακού προϊόντος,
  3. εύθραυστα μέρη όπως γυαλί, συνθετικά ή λαμπτήρες πυράκτωσης,
  4. Για πλάκα γκριλ, πέτρινη πλάκα και τηγάνια καθαρισμού με απόξεση από RG 9474,
  5. προϊόντα προώθησης που παρέχονται δωρεάν (κουτιά αλουμινίου, τσάι , κούπες θερμός κ.λπ.)
  6. παρεμβάσεις από ιδιώτες ή επιχειρήσεις που δεν επιτρέπονται από τη SEVERIN όσον αφορά αίτημα για εγγύηση
  7. εκπρόθεσμη υποβολή: σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται αίτηση για εγγύηση εντός ενός έτους έχοντας γνώση για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελάττωμα λόγω ποιότητας υλικών σύμφωνα με την παράγραφο 4.

  Η παροχή της εγγύησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση της περιόδου εγγύησης.

 4. Αξίωση εγγύησης

  Για αιτήματα εγγυήσεων παρακαλώ να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο του τμήματος σέρβις πριν από την επιστροφή της συσκευής. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν καλέσετε το τμήμα σέρβις:

  • Όνομα και πλήρη διεύθυνση
  • Μοντέλο + Κωδικός είδους
  • Την απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς
  • Όνομα του λιανοπωλητή.

  Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί χωρίς χρέωση ένα αυτοκόλλητο με το οποίο μπορείτε να επιστρέψετε το επετειακό προϊόν στο προκαθορισμένο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών σημείο. Προκειμένου να ισχύσει η εγγύηση, θα χρειαστείτε την απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο, απόδειξη) που αναφέρει την ημερομηνία της αγοράς, το μοντέλο ή/και τον κωδικό της συσκευής καθώς και το πιστοποιητικό εγγύησης.


 5. ΔΙΑΦΟΡΑ

  Τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή την εγγύηση δεν μεταφέρονται. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

  Η σύμβαση εγγυήσεως υπόκειται στο γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο, με την εξαίρεση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων για τη διεθνή πώληση αγαθών – CISG. Δεν θίγονται οι διατάξεις ως προς τον περιορισμό της εφαρμογής του νόμου. Ειδικότερα, θα πρέπει, κατά παρέκκλιση από την επιλογή δικαίου και σύμφωνα με το άρθρο. 6 ΕΔ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 αρ (ο λεγόμενος «κανονισμός Ρώμη Ι») να τυγχάνουν την υποχρεωτική προστασία του νόμου, σύμφωνα με το εδάφιο 1 του ανωτέρω κανονισμού.


  Τεχνικά βήματα που οδηγούν στη σωστή σύναψη της σύμβασης, Διόρθωση λαθών εισόδου.
  Με τη πλήρη εγγραφή στην ιστοσελίδα www.severin-guarantee.com σύμφωνα με την παράγραφο 1 των όρων εγγύησης, η σύμβαση έχει συναφθεί. Η φόρμα συμπλήρωσης της εγγραφής έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να αναγνωρίσετε αμέσως και να διορθώσετε τυχόν λάθη ανά πάσα στιγμή πριν πατήσετε το κουμπί «Αποστολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας ένα e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, στο οποίο αναφέρεται το περιεχόμενο της σύμβασης και συμπεριλαμβάνονται οι όροι εγγύησης.

  Κείμενο σύμβασης και προσβασιμότητα από τον πελάτη
  Το κείμενο της σύμβασης φυλάσσεται από τη Severin και μπορεί να ζητηθεί μέσω e-mail: information@severin.de

  Γλώσσα
  Η τελική σύμβαση είναι στα Ελληνικά

  Κώδικας Δεοντολογίας
  Η Severin έχει υπαχθεί στον Κώδικα Δεοντολογίας της BSCI (Πρωτοβουλία για την κοινωνική συμμόρφωση των επιχειρήσεων). Περισσότερες πληροφορίεες μπορείτε να βρείτε στο http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct.

  Επίλυση καταναλωτικών διαφορών
  Η SEVERIN δεν συμμετέχει στην επίλυση πιθανών καταναλωτικών διαφορών.