ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Předpoklady a uzavření smlouvy o záruce:

  Nabídka rozšířené záruky společností SEVERIN Elektrogeräte GmbH (dále také označována jako "my") týkající se uzavření smlouvy o záruce se vztahuje (i) výhradně na produkty KA 9475 KA 9476, WK 9477, HM 9478, SM 9479, PG 9710, MW 7892, MW 7893, MW 7894, PG 9745.142, CM 9469, FO 9468, RG 9474, MY 7116.142, MY 7116.683, SC 7172.142 a BC 7046.142 (dále jen "výročí výrobky"), a nikoli na produkty označené jako "druhá volba" (takzvané "zboží B"), a (ii) se použije pouze do 30.06.2019.

  Smlouva o záruce může být uzavřena pouze v případě úplné registrace s uvedením všech povinných údajů o kupujícím a produktu, na www.severin-guarantee.com, a to do 3 měsíců od nákupu výročních produktů, a výlučně jen k výročnímu výrobku zadaném při registraci. Následně obdržíte potvrzovací e-mail ( "záruční list"), který reprodukuje smluvní obsah, včetně záručních podmínek.

 2. Pokrytí záruk

  SEVERIN Elektrogeräte GmbH poskytuje záruku, pokud výroční výrobek je bez známek vnější manipulace a je v originálním materiálu v záruční době. Záruční doba se skládá z období 3 let po uplynutí práv v zákonné záruce, na kterou máte nárok podle zákona. Tyto práva na záruku podle zákona obvykle končí 2 roky poté, co jste si převzali zásilku výročního produktu. V případě, že právní záruka obsahuje méně nebo více než 2 roky záruky, pak SEVERIN Elektrogeräte GmbH v jednotlivých případech záruku prodluží a začíná uplynutím zkrácené nebo prodloužené zákonné záruční lhůty. Z toho vyplývá, že po vypršení zákonné záruky budete mít nárok na pokrytí záruky na další 3 roky na základě tohoto dodatku. Nároky plynoucí ze zákonné záruky vůči prodávajícímu a případně ze záruky prodejce zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

 3. Rozsah záruky

  V případě, že se během záruční doby projeví vada materiálu nebo funkce, opravíme tento nedostatek zdarma opravou nebo výměnou náhradního dílu a to podle vlastního uvážení. Ostatní pohledávky vůči nám, zejména vztahující se na náhradu škody, jsou vyloučeny.

  Nároky na základě této záruky nesmí být provedeny ve vztahu nebo v případě:

  1. škody, které mohou být způsobeny nedodržením návodu k použití, neodborným zacházením nebo běžným opotřebením,
  2. závady, která podstatně nenarušuje funkci výročního výrobku,
  3. křehké díly, jako např. sklo, plasty či žárovky,
  4. pro grilovací desky, kamenné desky a raclette pánve z RG 9474,
  5. propagační nebo dárkové předměty (formičky muffin, čajové sítko, termo nádoby atd.),
  6. zásahy do výrobku jednotlivcem nebo firmou, které nejsou autorizovány firmou Severin týkající se záruky
  7. Opožděné uplatnění. K opožděnému uplatnění dochází v případě, že se vám nepodaří uplatnit nároky v rámci jednoho roku od uvědomění si, nebo přiměřené možnosti povědomí o existenci vady materiálu a / nebo vady funkce v souladu s bodem 4.

  Poskytnutí prodloužené záruky nevede k dalšímu prodloužení záruční doby.

 4. Uplatnění záruky

  Nároky vyplývající z této záruky vyžadují, abyste se obrátili na naši zákaznickou servisní linku před vrácením zařízení. Při volání na linku, zkontrolujte, zda máte následující informace po ruce:

  • Jméno a úplná adresa
  • Model + jeho číslo
  • Doklad o koupi s datem nákupu
  • Jméno obchodníka.

  Následně Vám zašleme nálepku, pomocí které můžete vrátit výroční produkt do určené kanceláře našeho zákaznického servisu zdarma. Aby váš nárok mohl být uplatněn v rámci záruky, budete potřebovat doklad o nákupu (fakturu, účtenku apod.), v němž se uvádí datum nákupu, označení modelu a / nebo číslo přístroje výrobku a záruční list.

 5. Různé

  Práva vyplývající z této záruky nesmí být převedena. Záruka končí při přeprodeji.

  Záruční smlouva podléhá německému federálnímu zákonu a to s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG. Zákonná ustanovení, která omezují výběr práva však zůstávají nedotčeny. Zejména bez ohledu volby práva a to v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 593/2008 (takzvaný "nařízení Řím I"), nyní povinná ochrana zákona, která se vztahuje, aniž by právo bylo zmíněné a to podle 1 věty výše uvedeného nařízení.

 6. Další důležité informace pro zákazníky

  Praktické kroky vedoucí k uzavření smlouvy; Oprava vstupních informací
  S plnou registrací na www.severin-guarantee.com v souladu s oddílem 1 o záručních podmínek, je smlouva o záruce uzavřena. Registrační aplikace stránky je navržena takovým způsobem, která dokáže rozpoznat a opravit chyby vstupních informací kdykoli, dokud není stisknuto tlačítko "Odeslat". Úspěšné uzavření dohody o záruce bude potvrzena e-mailem na e-mailovou adresu, která je obsahem smlouvy, včetně záručních podmínek.

  Ukládání textu smlouvy a přístupnosti pro zákazníka
  Záruční smlouva je uložena firmou Severin a lze vyžádat prostřednictvím e-mailu přes information@severin.de

  Jazyk smlouvy
  Konečná smlouva je v český.

  Kodex chování, ke kterému Severin zavázal
  Severin byl zavázán kodexem chování BSCI (Business Initiative Social Compliance). To je k dispozici na internetové adrese http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct.http://www.bsci-intl.org/content/bsci-code-conduct.

  Spotřebitelské nakládání s odpady
  Severin se neúčastní v soudních řízeních pro řešení sporů mezi spotřebiteli a firmami pro zpracování odpadu.